Click logo for high resolution version (1500x519, 118Kb)

Voor wie?
De VvBBMT is een vereniging van biofysici, biomedisch technologen en (andere) onderzoekers die werkzaam zijn op het gebied van de biofysica en biomedische technologie in Nederland. De vereniging heeft momenteel ongeveer 400 leden.

Waarom een vereniging?
De vereniging is opgericht om biofysici en biomedisch technologen met elkaar in contact te brengen en onderlinge wetenschappelijke discussie en uitwisseling te bevorderen. Doel is om fysische en technologische aspecten van medisch en biologisch onderzoek verder te ontwikkelen en te versterken.
De vereniging heeft vier afdelingen:

 1. orgaanfysica,
 2. cellulaire en moleculaire fysica,
 3. neurofysica,
 4. technische biofysica.

Wat zijn activiteiten van de vereniging?
 • Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, zoals de Dag van de Biofysica en de Biomedische Technologie.
 • Het informeren van leden over landelijke ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek en subsidiemogelijkheden.
 • Het verlenen van medewerking en financiële steun aan de organisatie van wetenschappelijke symposia en conferenties.
 • Het uitgeven van een Nieuwsbrief met onder andere agenda’s van wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen, informatie over subsidierondes en vacatures.
 • Het toekennen van een Proefschriftprijs: een tweejaarlijkse stimuleringsbeurs voor het beste Nederlandse proefschrift in de biofysica of biomedische technologie.
 • Het toekennen van een reisbeurs aan promovendi en postdocs.
 • Afstemmen en optimaliseren van subsidieaanvragen door overleg met onder meer NWO, ALW en FOM.
 • Belangenbehartiging en vertegenwoordiging (KNAW, IUPAB, IFMBE, EBSA).
 • Het onderhouden van contacten met zusterverenigingen waaronder de Nederlands Natuurkundige Vereniging (NNV) en Biomedisch Onderzoek Nederland (BION).
Download hier de flyer [groot (15Mb)|klein (2Mb)] van de Vereniging (in pdf-formaat).
Lid worden?